Det Norrländska alternativet

 
Allmiljö AB arbetar med avfallshantering och transporter. Företaget har kontor i Umeå, Vännäsby, Skellefteå, Sollefteå, Mora och Köping. 
 
Affärsidé
Allmiljö ska med fordon för effektiv transportverksamhet erbjuda miljöriktiga lösningar för avfall och återvinningsfraktioner.

Verksamheten
Allmiljö omsätter ca 120 miljoner kronor/år och har 75 anställda.
Vi ansvarar för insamling av hushållsavfall i 24 kommuner.
 
Ekonomi
Allmiljö är en trygg samarbetspartner med stabil ekonomi. Vi har högsta kreditrating av bland andra UC och är Trippel-A ratade enligt Soliditets valideringssystem sedan 2008.
 
Ägare
Allmiljö är ett helägt dotterbolag inom Kaj Johansson Gruppen AB.
 
ISO Certifiering
Allmiljö är certifierade för sitt systematiska arbete med ständiga förbättringar inom kvalité ISO 9001, Miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 18001