Nyhetsarkiv


Visar nyheter 1 - 10 av 12. 
«Nyare 10 Äldre 10»

Nyhetsbrev
Publicerad 6 februari 2023

Nyhetsbrev
Publicerad 20 december 2022

Nyhetsbrev
Publicerad 22 juni 2022

Nyhetsbrev
Publicerad 4 mars 2021

Fokus på transporter!
Publicerad 1 mars 2021

Nyhetsbrev
Publicerad 22 december 2020

Nytt renhållningsuppdrag
Publicerad 15 december 2020

Nytt stort uppdrag i Dalarna
Publicerad 8 december 2020

Investering i kross och sikt
Publicerad 23 april 2018

Allmiljö stärker närvaron i Mellansverige!

Publicerad 7 mars 2023

 Allmiljö i Umeå AB har vunnit upphandlingen gällandeinsamling av kommunalt hushållsavfall i Katrineholm, Flen och Vingåkerskommuner!

 

De tre kommunerna är en del av Södermanlands län, och dettablir Allmiljös sydligaste uppdrag hittills!

 - detta avtal är ett viktigt och roligt steg för att ytterligare stärka våra positioner i Mellansverige, säger Håkan Bergman, affärsområdeschef för Slam & Renhållning på Allmiljö.

 

Uppdraget startar den 1 oktober i år och avtalet är värt ca65miljoner kronor över fyra år (inklusive eventuellt förlängningsår).

Planering och förberedelse för uppstart av uppdraget startaromgående, och kommer att drivas från Allmiljös platskontor i Västmanland.

 

Utöver lågt pris hade i denna offentliga upphandlingkvalité, genom kund- och referensbetyg, en ovanligt stor betydelse vidutvärderingen.

 

- extra kul är att Allmiljö var den enda entreprenör som landade i högsta möjliga poängintervall gällande kundnöjdhet, ett tecken på att alla våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och alltid löser uppgiften, konstaterar Håkan Bergman.

 

Uppdragsgivare är Sörmland Vatten och Avfall, som har sitthuvudkontor i Katrineholm.